Zpět do nabídky

Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka jih

Firma
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČ: 71009256
Zobrazit další nabídky práce od Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Pracoviště
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze - 4, Němčická 1112/8, Braník, 142 00 Praha 411
Vyhledat další nabídky práce v okresu Hlavní město Praha

Profese
Asistenti ochrany veřejného zdraví - Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih
Minimální vzdělání
Vysokoškolské
Úvazek
,
Mzda
20-31 tis. Kč

Kontakt
Gabriela, Jurčíková, +420 296 336 796, gabriela.jurcikova@hygpraha.cz, Rytířská 404/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, Gabriela Jurčíková

Místo výkonu práce: Němčická 1112/8, 142 00, Praha 4
Způsob prvního kontaktu: Na výběrovém řízení
Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih
V Praze 8. 11. 2017
Č.j.: HSHMP 57648/2017
Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo
Odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih v oboru služby:
* 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví
* 58 = Potravinářská výroba a péče o potraviny
Charakteristika činností služebního místa:
-posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oborech 28 a 58;
-komplexní výkon státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání na základě oprávnění podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;
-zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti;
-vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů
a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;
-zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování
a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;
- provádění potřebných šetření a opatření při výskytu a podezření na výskyt onemocnění nebo poškození zdraví z pokrmů a potravin.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 15. 1. 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. 12. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Jih".
Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.hygpraha.cz v sekci Volná místa.
ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: - 5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, podpora vzdělávání.
Najít další nabídky z Úřadu práce Praha 2

Nejbližší volná místa v této profesi

0 km Referent pro opvz - odbor hygi... Hygienická stanice hla... Praha 19-28 tis. Kč
5 km Odborný rada oddělení hygieny ... Hygienická stanice hla... Praha 20-31 tis. Kč
5 km Vedoucí oddělení hygieny práce Hygienická stanice hla... Praha 23-34 tis. Kč
6 km Rada (hygiena předmětů běžného... Krajská hygienická sta... Praha 18-27 tis. Kč
6 km Odborný rada oddělení protiepi... Hygienická stanice hla... Praha 20-31 tis. Kč
6 km Vedoucí oddělení hygieny výživ... Hygienická stanice hla... Praha 23-34 tis. Kč
6 km Odborný rada oddělení hygieny ... Hygienická stanice hla... Praha 19-28 tis. Kč
7 km Odborný rada oddělení hygieny ... Hygienická stanice hla... Praha 20-31 tis. Kč
7 km Odborný rada oddělení protiepi... Hygienická stanice hla... Praha 20-31 tis. Kč
7 km Odborný rada oddělení protiepi... Hygienická stanice hla... Praha 20-31 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Rada oddělení protiepidemickéh... Hygienická stanice hla... Praha 17-26 tis. Kč
0 km Rada oddělení hygieny obecné a... Hygienická stanice hla... Praha 17-26 tis. Kč
1 km Zubní lékař Natalia Štěpánová Praha 11-15 tis. Kč
1 km Asistenti zubních techniků MUDr. Chadi Al Saman Praha 15-20 tis. Kč
1 km Zdravotničtí asistenti (prakti... Domov pro osoby se zdr... Praha 21 tis. Kč
1 km Pracovník přímé péče Domov pro osoby se zdr... Praha 13 tis. Kč
1 km Zdravotní sestra - sálová pro ... GEMINI oční klinika a.... Praha 25 tis. Kč
1 km Provozní pracovník - u dětí se... Dětské integrační cent... Praha 12-18 tis. Kč
1 km Všeobecná sestra s osvědčením Thomayerova nemocnice Praha 19-30 tis. Kč
1 km Všeobecné sestry bez osvědčení Thomayerova nemocnice Praha 18-26 tis. Kč