Zpět do nabídky

Ředitel/ředitelka základní školy a mateřské školy tršice, příspěvkové organizace

Firma
Obec Tršice, IČ: 00299588
Zobrazit další nabídky práce od Obec Tršice
Pracoviště
Obec Tršice - prac. Základní škola a Mateřská škola Tršice, Tršice 183, 783 57 Tršice
Vyhledat další nabídky práce v okresu Olomouc

Profese
Řídící pracovníci na základních školách - Ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace
Minimální vzdělání
Vysokoškolské
Úvazek
,
Mzda
40 tis. Kč

Kontakt
Písemně, Tršice 50, 783 57 Tršice, Písemně

Pracoviště: Tršice č.p. 183.

Obec Tršice v souladu s ust. § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích v platném znění vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace, Tršice č.p. 183, 783 57.

Předpoklady uchazeče:
- vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- znalosti v oboru dané oblasti vítány

Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 3 strany strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce)

Prohlídka školy a případná konzultace je možná dne 15. 1. 2018 od 10:00 - 12:00 hod.

Termín podání přihlášek: do 31. 1. 2018 do 16:00 hod.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 3. 2018.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu zřizovatele: Obec Tršice, Tršice č.p. 50, 783 57.
Obálku označte heslem "Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Tršice - NEOTVÍRAT".Najít další nabídky z Úřadu práce Olomouc

Nejbližší volná místa v této profesi

130 km Ředitel/ka zš Základní škola V Pohyb... Pardubice 28 tis. Kč
199 km Ředitel/ka základní školy t.g.... Město Suchdol nad Lužn... Suchdol nad Lužnicí 27-37 tis. Kč
213 km Řídící pracovníci na základníc... Základní škola Oranger... Praha 25 tis. Kč
223 km Ředitel základní školy Praha 25 tis. Kč
225 km Zástupci ředitele ZŠ - CHARLOTTY MASARYK... Praha 30-40 tis. Kč
274 km Ředitel - základní škola a mat... OBEC HORNÍ VLTAVICE Horní Vltavice 30-39 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Učitel/ka 1. st. zš Základní škola a Mateř... Tršice 26 tis. Kč
0 km Školní asistent/ka Základní škola a Mateř... Tršice 13 tis. Kč
0 km Učitel/ka mš Základní škola a Mateř... Tršice 20 tis. Kč
4 km Učitel/ka mateřské školy Základní škola a mateř... Daskabát 17-20 tis. Kč
10 km Lektor kvalifikačních, rekvali... Spirála Turnov s.r.o. Přerov 30-40 tis. Kč
10 km Učitel/ka Základní škola Přerov,... Přerov 26 tis. Kč
10 km Učitel/ka pro i. stupeň zš Základní škola Přerov,... Přerov 26-34 tis. Kč
10 km Učitel/ka pro ii. stupeň zš s ... Základní škola Přerov,... Přerov 26-34 tis. Kč
10 km Učitelství 1. st. Základní škola Přerov,... Přerov 22 tis. Kč
10 km Učitel/ka pro 1.stupeň zš Základní škola a Mateř... Bystrovany 9 tis. Kč