Zpět do nabídky

Odborný/-á referent/-ka odboru stavebního úřadu a územního plánování městského úřadu broumov

Firma
Město Broumov, IČ: 00272523
Zobrazit další nabídky práce od Město Broumov
Pracoviště
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Náchod

Profese
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace - ODBORNÝ/-Á REFERENT/-KA odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Broumov
Minimální vzdělání
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Úvazek
,
Mzda
17-28 tis. Kč

Kontakt

Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Broumov.

Druh práce: správní činnosti v agendách územního plánování a stavebního řádu.
Místo výkonu funkce: správní obvod města Broumova, obce s rozšířenou působností.
Platová třída: 9. - 10. (dle uznané odborné praxe).
Termín nástupu: 1. 3. 2018 (případně po dohodě).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadavky: vzdělání stavebního směru podmínkou; orientace ve stavebním zákoně; znalost uživatelské práce s PC - Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky; praxe ve veřejné správě vítána; osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, či osvědčení zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování vítáno; komunikativnost, odpovědnost, spolehlivost, týmová práce; znalost území správního obvodu výhodou; řidičské oprávnění skupiny B.

Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení
Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov.
Lhůta pro podání přihlášky: do 19. 1. 2018.
Obsah přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Bližší informace o nabízených pracovních pozicích získáte u vedoucího odboru stavebního úřadu a územního plánování Ing. Dušana Šedka (kontakt: 491 504 317, sedek@broumov-mesto.cz), Jiřiny Kučerové, zástupkyně vedoucího odboru (kontakt: 491 504 337, kucerova@broumov-mesto.cz), či u pověřeného pracovníka úřadu územního plánování Bc. Lucie Hájkové, DiS. (kontakt: 491 504 252, hajkova@broumov-mesto.cz).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.Najít další nabídky z Úřadu práce Náchod

Nejbližší volná místa v této profesi

0 km Odborný/-á referent/-ka odboru... Město Broumov Broumov 17-28 tis. Kč
48 km Referent/-ka státní správy a s... Město Rychnov nad Kněž... Rychnov nad Kněžnou 17 tis. Kč
52 km Asistent/-ka vedení výroby pewag s.r.o. Vamberk 25 tis. Kč
52 km Referent/ka stavebního úřadu -... Město Kostelec nad Orl... Kostelec nad Orlicí 18-25 tis. Kč
52 km Referent/ka stavebního úřadu -... Město Kostelec nad Orl... Kostelec nad Orlicí 18-25 tis. Kč
55 km Referent/-ka na úseku přestupk... Město Hořice Hořice 20-30 tis. Kč
88 km Pracovník/nice vztahu k veřejn... Sdružení obcí Toulovco... Proseč 11-12 tis. Kč
71 km It, marketing manažer FASHION STYLE - POSTFO... Semily 22-24 tis. Kč
71 km Vedoucí nákupu mtz FASHION STYLE - POSTFO... Semily 22-24 tis. Kč
92 km Koordinátor/ka dotačních proje... Sdružení TULIPAN, z.s. Liberec 28 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

1 km Všeobecný/-á administrativní p... Damipa Baby s.r.o. Broumov 3-4 tis. Kč
20 km Administrativní pracovník/-ice... WIMEX s.r.o. Náchod 92Kč/hod
22 km Asistent/-ka realitního makléř... RIN LTD, odštěpný závo... Náchod 14-70 tis. Kč
24 km Referent/-ka prodeje servisu JOPECO spol. s r.o. Náchod 15-18 tis. Kč
21 km Administrativní pracovník/-ice Pro-Charitu s.r.o. Červený Kostelec 15 tis. Kč
29 km Náborový/-á specialista/-ka SP Erga s.r.o. Nové Město nad Metují 25-40 tis. Kč
23 km Administrativní pracovník - s... BP LUMEN s.r.o. Úpice 17 tis. Kč
29 km Referent opz - oddělení provo... Generální finanční řed... Trutnov 16 tis. Kč
30 km Administrativní pracovník - ce Věra Mlezivová Trutnov 74Kč/hod
47 km Administrativní pracovník/ice HÁJEK - CZ s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 14 tis. Kč