Zpět do nabídky

Vedoucí oddělení majetku

Firma
Město Jeseník, IČ: 00302724
Zobrazit další nabídky práce od Město Jeseník
Pracoviště
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Jeseník

Profese
Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací - Vedoucí Oddělení majetku
Minimální vzdělání
Bakalářské
Úvazek
,
Mzda
20-31 tis. Kč

Kontakt
Vítězslava, Churá, +420 584 498 104, vitezslava.chura@mujes.cz, Vítězslava Churá, personalista

První kontakt písemný!
Popis pracovního místa:
- viz web strana: www.jesenik.org v sekci "Volná místa"
Předpoklady pro podání přihlášky:
- Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR;
- věk min. 18 let;
- svéprávnost;
- občanská a morální bezúhonnost;
- ovládání jednacího jazyka.
Požadavky:
- Ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v technickém, právním, ekonomickém, stavebním, zeměměřickém oboru, nebo v oboru zaměřeném na veřejnou správu;
znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;
- znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění;
- znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
- znalost zákona č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění;
- znalost zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv);
- splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem (čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění) - zákon se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto uchazečů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení;
- velmi dobré komunikační a řídící schopnosti;
- samostatnost a spolehlivost;
- zdravotní způsobilost;
- výborná znalost práce s PC.
Výhodou pro vykonávání pracovních úkolů vedoucího Oddělení majetku:
- Ukončené vzdělání magisterského stupně ve výše zmíněných oborech;
- praxe ve veřejné správě v požadovaném oboru;
- znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění;
- zvláštní odborná způsobilost v oboru správa daní a poplatků;
- řidičský průkaz skupiny B.
Požadované doklady:
- přihláška do výběrového řízení (vzor zde: www.jesenik.org v sekci Volná místa)
- strukturovaný profesní životopis;
- motivační dopis;
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce;
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- doklad a čestné prohlášení o splnění podmínky zákona č. 451/1991 Sb. (alespoň potvrzení o přijetí žádosti MV ČR) - Zákon se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto uchazečů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.
Informace o pracovním místě:
- 11. platová třída;
- místo výkonu práce: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník;
- plný pracovní úvazek;
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou);
- předpokládaný termín nástupu: od 01. 02. 2018 (nebo dle dohody)
Doplňující informace:
Vybraní uchazeči budou k výběrovému řízení pozváni telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Kontaktní osoba:
- Mgr. Ing. Hana Mikulínová, vedoucí Odd. majetku, tel. 584 498 138, e-mail: hana.mikulinova@mujes.cz
- Vítězslava Churá, personalistka MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 104,
e-mail: vitezslava.chura@mujes.cz
Doručení přihlášky:
Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, nejpozději do uzávěrky přihlášek 23. 01. 2018 do 10:00 hodin.
Zalepenou obálku výrazně označte heslem: "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na vedoucího Oddělení majetku".
Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím,Najít další nabídky z Úřadu práce Jeseník

Nejbližší volná místa v této profesi

139 km Vedoucí oddělení inspekce siln... KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC ... Semily 21-27 tis. Kč
279 km Vedoucí hospodářský pracovník Integrovaná střední šk... Plzeň 20-30 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Specialista inkasa pohledávek M.B.A. Finance s.r.o. Jeseník 13-20 tis. Kč
0 km Specialista klientského servis... M.B.A. Finance s.r.o. Jeseník 15-20 tis. Kč
0 km Recepční Alteris s.r.o. Jeseník 15 tis. Kč
0 km Správce kmene pro oblast jesen... Česká pojišťovna a.s. Jeseník 20-50 tis. Kč
0 km Obchodníci pro firemní kliente... Česká pojišťovna a.s. Jeseník 20-50 tis. Kč
0 km Prodavač/ka bytového textilu MODIC Line s.r.o. Jeseník 15 tis. Kč
0 km Příprava a výdej rychlého obče... Zuzana Koutná Jeseník 13 tis. Kč
0 km Kuchař/ kuchařka Veronika Neuwirthová Jeseník 100Kč/hod
0 km Číšník/servírka Alena Skřivánková Jeseník 15 tis. Kč
0 km Prodavač instalaterského zboží Jan Beneš Jeseník 18 tis. Kč