Zpět do nabídky

Investiční referent/-ka

Firma
Město Nové Město nad Metují, IČ: 00272876
Zobrazit další nabídky práce od Město Nové Město nad Metují
Pracoviště
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Náchod

Profese
Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu - INVESTIČNÍ REFERENT/-KA
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
20-28 tis. Kč

Kontakt

Předpoklad nástupu do zaměstnání: 1. února 2018 nebo dle dohody.
Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD).
Platové zařazení: 10. platová třída (dle NV č. 564/2006 Sb.).

Pracovní náplň: zajišťování přípravy, realizace a dozorování investičních akcí; zajištění rozpočtů a plánů nákladů na projektové práce; příprava, uzavírání a provádění změn smluv s dodavateli; prověřování a zajišťování úplnosti projektové dokumentace; zpracování zápisů a protokolů o průběhu a předávání staveb; zajišťování odstraňování nedostatků; kontrola čerpání finančních prostředků; dozorování překopů komunikací, chodníků a zelených ploch a zajištění příslušné agendy; zastupování města ve stavebních a jiných řízeních.
Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC: státní občanství ČR, trvalý pobyt v ČR; nad 18 let věku, znalost jednacího jazyka; bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům.
Kvalifikační předpoklady dle NV č. 564/2006 Sb.: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání ve stavebním oboru.
Další požadované dovednosti: praxe v požadovaném oboru výhodou; autorizace ve stavebnictví výhodou; vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi; dobrá znalost práce na PC, především v MS Office; orientace v rozpočtových programech výhodou; znalost regionu, časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat; řidičský průkaz sk. B; orientace v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce, především v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a v prováděcích vyhláškách, zákoně č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.
Zaměstnavatel nabízí: příspěvek na stravování; 5 týdnů dovolené; služební telefon s možností soukromého využití za snížený tarif; příspěvek na penzijní připojištění; kurzy angličtiny.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození, státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail); číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce; vzor přihlášky naleznete na http://www.novemestonm.cz/obcan/struktura/subjekt-odbor-spravy-uradu-32.html
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti; úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace v požadovaném oboru.
Termín podání přihlášek: do 23. ledna 2018.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Ústní pohovor uchazečů, kteří budou splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení s výběrovou komisí, se uskuteční 25. ledna 2018.

Bližší informace podá Ing. Simona Vojnarová, vedoucí Oddělení rozvoje města, telefon: 491 419 695, mobil: 733 133 293, e-mail: vojnarova@novemestonm.cz
Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: MěÚ Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 549 01.
Přední stranu obálky označte slovy: "Výběrové řízení - investiční referent - Neotvírat".Najít další nabídky z Úřadu práce Náchod

Nejbližší volná místa v této profesi

12 km Technik/-čka přípravy a realiz... ÚDRŽBA SILNIC Královéh... Náchod 24 tis. Kč
24 km Přípravář/-ka / rozpočtář/-ka ... MATEX HK s.r.o. Hradec Králové 38 tis. Kč
24 km Přípravář/-ka dopravní stavby MATEX HK s.r.o. Hradec Králové 27 tis. Kč
29 km Technik/-čka přípravy a realiz... ÚDRŽBA SILNIC Královéh... Trutnov 24 tis. Kč
29 km Stavební technik přípravy a re... Trutnov 22-35 tis. Kč
30 km Přípravář/-ka staveb/rozpočtář... VALC s.r.o. Hradec Králové 25-35 tis. Kč
44 km Stavbyvedoucí shz (stabilní ha... FW2S, a.s. Vysoké Mýto 22-30 tis. Kč
34 km Pracovník otk - výstupní techn... Opatovice nad Labem 16 tis. Kč
45 km Příprava staveb STAPO Ústí s.r.o. Ústí nad Orlicí 15-25 tis. Kč
44 km Přípravář / přípravářka realiz... ŽPSV a.s. Pardubice 20 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

1 km Pomocná síla na stavbě REC. ing. spol. s r.o. Nové Město nad Metují 100Kč/hod
1 km Stavební technik/-čka - strojn... MARTY J&P s.r.o. Nové Město nad Metují 23 tis. Kč
6 km Kartograf/-ka GEODÉZIE - TOPOS a.s. Dobruška 21 tis. Kč
6 km Topenář - instalatér ELMON spol. s r.o. Dobruška 23 tis. Kč
6 km Zedník/ice, stavební dělník/c... MM Hallinto s.r.o. Náchod 12-20 tis. Kč
6 km Stavební dělník/-ice KAMENEC Orlické hory s... Náchod 13-20 tis. Kč
7 km Zástupce/-kyně vedoucí/-ho sta... STAMONT CZ s.r.o. Náchod 22-26 tis. Kč
7 km Prodejce/-kyně STAMONT CZ s.r.o. Náchod 22-26 tis. Kč
7 km Pracovník/-ice - pomocné práce... TELKABEL CR, s.r.o. Náchod 22-25 tis. Kč
8 km Dělník/-ice na stavbě BII s.r.o. Náchod 13-14 tis. Kč