Zpět do nabídky

Veřejný opatrovník

Firma
Město Česká Lípa, IČ: 00260428
Zobrazit další nabídky práce od Město Česká Lípa
Pracoviště
Městský úřad Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Česká Lípa

Profese
Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy - Veřejný opatrovník
Minimální vzdělání
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Úvazek
,
Mzda
17-26 tis. Kč

Kontakt
Zdenka, Břoušková, brouskova@mucl.cz, Zdenka Břoušková

Charakteristika pracovní pozice: zajišťování povinností vyplývajících ze zákona
č. 89/2012 Sb. v oblasti veřejného opatrovníka - v případech, kdy město Česká Lípa bylo ustanoveno opatrovníkem. Opatrovník jedná za opatrovance v rozsahu daném usnesením nebo rozsudkem soudu na základě pověření statutárního zástupce města (finanční zabezpečení osob a zajištění sociální pomoci, pomoc při hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v souladu s platnými právními předpisy)
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 17 360 do
26 110 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce a zvláštní příplatek
Předpokládaný termín nástupu:1. 2. 2018, popř. dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
Kvalifikační předpoklady:vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-znalost sociálních agend a občanského zákoníku
-orientace v právních předpisech a institucích, které zajišťují sociální pomoc
-organizační schopnosti a komunikační dovednosti
-sociální cítění a vstřícnost
-schopnost zvládat konflikty, zátěžové a krizové situace
-zodpovědný přístup a spolehlivost
-výborná znalost práce s MS Office
-řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
-úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 24. 1. 2018 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Veřejný opatrovník" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně Městského úřadu Česká Lípa
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.Najít další nabídky z Úřadu práce Česká Lípa

Nejbližší volná místa v této profesi

39 km Sociální pracovnice /sociální ... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
39 km Terénní sociální pracovnice/te... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
39 km Sociální pracovnice/sociální p... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
39 km Sociální pracovnice / sociální... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
80 km Referent správního odobru - so... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBR... Praha 15 tis. Kč
64 km Sociální pracovník/-ce (zástup... Město Jičín Jičín 20-30 tis. Kč
83 km Terénní sociální pracovník soc... Statutární město Chomu... Chomutov 19-28 tis. Kč
120 km Referent/-ka - sociální pracov... Město Nové Město nad M... Nové Město nad Metují 10-14 tis. Kč
123 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
123 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Referent/ka sociálně - právní ... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
0 km Kurátor/kurátorka pro děti a m... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
0 km Referent/ka sociálně - právní ... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
0 km Zubní lékař - stomatolog Mgr. Andrey Ivanov Česká Lípa 43-80 tis. Kč
1 km Specialista(ka) zdraví a dieto... Wow Factor, s.r.o. Česká Lípa 20-35 tis. Kč
0 km Vedoucí oddělení lékařské posu... ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍH... Česká Lípa 28-38 tis. Kč
1 km Pracovník/ce v sociálních služ... Farní charita Česká Lí... Česká Lípa 19-23 tis. Kč
1 km Klíčový pracovník, cpr - centr... Farní charita Česká Lí... Česká Lípa 21-23 tis. Kč
1 km Lékař/ka oftalmolog Premium Clinic Česká L... Česká Lípa 42 tis. Kč
1 km Zdravotní sestra Premium Clinic Česká L... Česká Lípa 21 tis. Kč