Zpět do nabídky

Referent/-ka - sociální pracovník/-ice

Firma
Město Nové Město nad Metují, IČ: 00272876
Zobrazit další nabídky práce od Město Nové Město nad Metují
Pracoviště
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Náchod

Profese
Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy - REFERENT/-KA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
10-14 tis. Kč

Kontakt

Předpoklad nástupu do zaměstnání: březen 2018 nebo dle dohody.
Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou.
Pracovní úvazek: poloviční úvazek (20 hodin týdně).
Platové zařazení: 10. platová třída.

Pracovní náplň: výkon funkce sociálního pracovníka podle § 92 odst. a), c), d) zákona o sociálních službách a podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Předpoklady dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: bezúhonnost, plná svéprávnost; zdravotní způsobilost; odborná způsobilost.

Kvalifikační předpoklady dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Další požadované dovednosti: dobrá znalost práce na PC; řidičské oprávnění skupiny B; komunikační dovednosti; schopnost týmové spolupráce.

Zaměstnavatel dále uvítá: praxi v oblasti sociální práce; orientaci v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození, státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail); číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce; vzor přihlášky naleznete na http://www.novemestonm.cz/obcan/struktura/subjekt-odbor-spravy-uradu-32.html

K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti; úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace.

Termín podání přihlášek: do 24. ledna 2018.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Výběrového řízení s uchazeči, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení, se uskuteční 30. ledna 2018.

Bližší informace podá Mgr. Denisa Plšková, vedoucí Odboru sociálních věcí, telefon: 491 419 640, e-mail: plskova@novemestonm.cz. Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: MěÚ Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 549 01.
Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – referent OSV - Neotvírat“.Najít další nabídky z Úřadu práce Náchod

Nejbližší volná místa v této profesi

6 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
6 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
58 km Sociální pracovník/-ce (zástup... Město Jičín Jičín 20-30 tis. Kč
120 km Veřejný opatrovník Město Česká Lípa Česká Lípa 17-26 tis. Kč
132 km Referent správního odobru - so... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBR... Praha 15 tis. Kč
150 km Sociální pracovnice/sociální p... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
150 km Sociální pracovnice /sociální ... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
150 km Sociální pracovnice / sociální... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
150 km Terénní sociální pracovnice/te... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
195 km Terénní sociální pracovník soc... Statutární město Chomu... Chomutov 19-28 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

6 km Pomocník/ice na úklid Oblastní nemocnice Nác... Rychnov nad Kněžnou 12 tis. Kč
6 km Lékař/ka bez atestace na vybra... Oblastní nemocnice Nác... Rychnov nad Kněžnou 28 tis. Kč
7 km Všeobecná sestra / zdravotnick... Oblastní nemocnice Nác... Náchod 19 tis. Kč
7 km Lékař/-ka bez atestace na vybr... Oblastní nemocnice Nác... Náchod 25 tis. Kč
7 km Lékař/-ka bez atestace na vybr... Oblastní nemocnice Nác... Náchod 25 tis. Kč
7 km Všeobecná sestra na vybraná od... Oblastní nemocnice Nác... Náchod 19 tis. Kč
7 km Všeobecná sestra na urologické... Oblastní nemocnice Nác... Náchod 19 tis. Kč
7 km Sanitář / sanitářka Oblastní nemocnice Nác... Náchod 14 tis. Kč
7 km Zdravotnický asistent na vybra... Oblastní nemocnice Nác... Náchod 18 tis. Kč
7 km Všeobecná sestra na vybraná od... Oblastní nemocnice Nác... Náchod 21 tis. Kč