Zpět do nabídky

Terénní sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí

Firma
Statutární město Chomutov, IČ: 00261891
Zobrazit další nabídky práce od Statutární město Chomutov
Pracoviště
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Chomutov

Profese
Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy - Terénní sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
19-28 tis. Kč

Kontakt
Bc., Romana, Horynová, +420 474 637 207,606 648 736, Bc. Romana Horynová

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
Ing. Jarmila Mravcová pověřená plněním úkolů tajemníka MMCH
vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na odboru sociálních věcí "Terénní sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí"na dobu určitou (zástup za zaměstnance na rodičovské dovolené - předpoklad do 10/2020) s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně: terénní zaměstnanec sociálně právní ochrany dětí zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění - více informací na internetových stránkách www.chomutov-mesto.cz

Informace k pracovnímu místu na tel. čísle 474 637 207, 606 648 736, Bc. Romana Horynová

Platové zařazení: 10 pl. třída podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
Plat: 18.810,- až 28.320,- + osobní příplatek
Předpokládaný nástup: dle dohody
Nabízíme:
" 5 týdnů dovolené,
" příspěvek na stravování (stravenky),
" pružnou pracovní dobu,
" indispoziční volno v rozsahu 2 dnů v kalendářním roce.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
" vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo
" vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
Výhodou:
" praxe z oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
" znalost zákonů z oblasti: zákon o SPOD, nový občanský zákoník, občansko-právní předpisy, trestní předpisy, zákon o přestupcích, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, znalost správního řádu,
" zvláštní odborná způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
" souhlas se zpracováním poskytnutých osobníchNajít další nabídky z Úřadu práce Chomutov

Nejbližší volná místa v této profesi

46 km Sociální pracovnice /sociální ... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
46 km Sociální pracovnice/sociální p... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
46 km Terénní sociální pracovnice/te... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
46 km Sociální pracovnice / sociální... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
88 km Referent správního odobru - so... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBR... Praha 15 tis. Kč
83 km Veřejný opatrovník Město Česká Lípa Česká Lípa 17-26 tis. Kč
137 km Sociální pracovník/-ce (zástup... Město Jičín Jičín 20-30 tis. Kč
195 km Referent/-ka - sociální pracov... Město Nové Město nad M... Nové Město nad Metují 10-14 tis. Kč
196 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
196 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Lékárník/lékárnice Heleis s.r.o. Chomutov 30-60 tis. Kč
1 km Fyzioterapeut(ka) Mgr. Helena Fischerová Chomutov 23-30 tis. Kč
1 km Pracovník/ice ve zdravotnictví... Mgr. Helena Fischerová Chomutov 18 tis. Kč
1 km Lékař na ortopedické oddělení Krajská zdravotní, a.s... Chomutov 26 tis. Kč
1 km Lékař Krajská zdravotní, a.s... Chomutov 28 tis. Kč
1 km Lékař na gynekologicko porodni... Krajská zdravotní, a.s... Chomutov 26 tis. Kč
1 km Lékař na gynekologicko porodni... Krajská zdravotní, a.s... Chomutov 26 tis. Kč
1 km Lékař na gynekologicko porodni... Krajská zdravotní, a.s... Chomutov 26 tis. Kč
1 km Lékař na neurologické oddělení Krajská zdravotní, a.s... Chomutov 26 tis. Kč
1 km Lékař na oční oddělení Krajská zdravotní, a.s... Chomutov 24 tis. Kč