Zpět do nabídky

Sociální pracovnice /sociální pracovník pro oblast náhradní rodinné péče s agendou osob pečujících a osob v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Firma
Město Lovosice, IČ: 00263991
Zobrazit další nabídky práce od Město Lovosice
Pracoviště
Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2
Vyhledat další nabídky práce v okresu Litoměřice

Profese
Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy - sociální pracovnice /sociální pracovník pro oblast náhradní rodinné péče s agendou osob pečujících a osob v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
19-28 tis. Kč

Kontakt
Bc., Eva, Rudiková, +420 416 571 200, eva.rudikova@meulovo.cz, Bc. Eva Rudiková

Specifikace zaměření činnosti sociální pracovnice/sociálního pracovníka pro oblast náhradní rodinné péče s agendou osob pečujících a osob v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí:
" uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledování jejich naplňování,
" součinnost s Krajskou pobočkou Úřadu práce,
" poskytování poradenství osobám pečujícím nebo osobám v evidenci při zajištění osobní péče o svěřené dítě dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
" zpracování statistických údajů za úsek náhradní rodinné péče,
" vedení spisové dokumentace osob pečujících a řádné provádění archivace spisového materiálu,
" plnění úkolů vyplývajících z povinnosti Městského úřadu Lovosice, včetně mimořádných akcí odboru.
Předpoklady:
" státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
" plná svéprávnost
" bezúhonnost
" zdravotní způsobilost
" odborná způsobilost dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Požadavky:
" vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
" řidičské oprávnění skupiny B
Dále výhodou:
" praxe na úseku sociálně-právní ochrany dětí
" zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení, titul
" datum a místo narození
" státní příslušnost
" místo trvalého pobytu
" číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
" datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (e-mail., telefon)
a přílohy:
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
" strukturovaný životopis
" motivační dopis
" výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce)
Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice, a to nejpozději do 24.01.2018.
Na obálce vyznačí:
"NEOTVÍRAT - výběrové řízení - sociální pracovnice /sociální pracovník pro oblast náhradní rodinné péče s agendou osob pečujících a osob v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Bližší informace poskytne kontaktní osoba.Najít další nabídky z Úřadu práce Litoměřice

Nejbližší volná místa v této profesi

0 km Terénní sociální pracovnice/te... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
0 km Sociální pracovnice/sociální p... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
0 km Sociální pracovnice / sociální... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
39 km Veřejný opatrovník Město Česká Lípa Česká Lípa 17-26 tis. Kč
65 km Referent správního odobru - so... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBR... Praha 15 tis. Kč
46 km Terénní sociální pracovník soc... Statutární město Chomu... Chomutov 19-28 tis. Kč
92 km Sociální pracovník/-ce (zástup... Město Jičín Jičín 20-30 tis. Kč
150 km Referent/-ka - sociální pracov... Město Nové Město nad M... Nové Město nad Metují 10-14 tis. Kč
152 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
152 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Pracovník v sociálních službác... Farní charita Lovosice Lovosice 15 tis. Kč
0 km Lékař Zdravotnická záchranná... Lovosice 55 tis. Kč
1 km Pracovník sociálních služeb Centrum sociální pomoc... Lovosice 15-22 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 14-22 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 15-25 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 15-25 tis. Kč
6 km Pracovník sociálních služeb Centrum sociální pomoc... Třebenice 14-21 tis. Kč
6 km Zdravotnický laborant - cytolo... MUDr. Milan Dušek Litoměřice 20-40 tis. Kč
6 km Pracovník v sociálních službác... Farní charita Litoměři... Litoměřice 15 tis. Kč
6 km Sociální pracovník Farní charita Litoměři... Litoměřice 19 tis. Kč