Zpět do nabídky

Terénní sociální pracovnice/terénní sociální pracovník v rámci implementace projektu "podpora sociální práce v obci lovosice"

Firma
Město Lovosice, IČ: 00263991
Zobrazit další nabídky práce od Město Lovosice
Pracoviště
Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2
Vyhledat další nabídky práce v okresu Litoměřice

Profese
Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy - terénní sociální pracovnice/terénní sociální pracovník v rámci implementace projektu "Podpora sociální práce v obci Lovosice"
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
19-28 tis. Kč

Kontakt
Bc., Eva, Rudiková, +420 416 571 200, eva.rudikova@meulovo.cz, Bc. Eva Rudiková

Specifikace zaměření činnosti terénní sociální pracovnice/terénního sociálního pracovníka v rámci projektu:
" Terénní sociální práce zaměřená na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a výskytem sociálně patologických jevů v jejich přirozeném sociálním prostředí
" Síťování a spolupráce se sociálními pracovníky především z neziskových organizací a veřejných služeb
" Komunitní sociální práce; plánování podpory dle individuálních potřeb, zdrojů a možností klienta; pořádání případových konferencí a cílených setkávání; depistáž
" Prezentace sociální práce v obci pro občany aj.
Datum nástupu: dohodou
Pracovní poměr na dobu určitou - od doby nástupu do 31. 12. 2018
Předpoklady:
" státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
" plná svéprávnost
" bezúhonnost
" zdravotní způsobilost
" odborná způsobilost
Požadavky:
" vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách)
Dále výhodou:
" praxe v oboru
" zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činnosti v sociálních službách
" řidičské oprávnění skupiny B
Přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení, titul
" datum a místo narození
" státní příslušnost
" místo trvalého pobytu
" číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
" datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (e-mail., telefon)
a přílohy:
" strukturovaný životopis
" motivační dopis
Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými přílohami na adresu Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice, nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice, a to nejpozději do 24.01.2018. Na obálce vyznačí "NEOTVÍRAT - veřejná výzva - terénní sociální pracovnice/terénní sociální pracovník - projekt "Podpora sociální práce v obci Lovosice".
Bližší informace poskytne kontaktní osoba.Najít další nabídky z Úřadu práce Litoměřice

Nejbližší volná místa v této profesi

0 km Sociální pracovnice /sociální ... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
0 km Sociální pracovnice/sociální p... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
0 km Sociální pracovnice / sociální... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
39 km Veřejný opatrovník Město Česká Lípa Česká Lípa 17-26 tis. Kč
65 km Referent správního odobru - so... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBR... Praha 15 tis. Kč
46 km Terénní sociální pracovník soc... Statutární město Chomu... Chomutov 19-28 tis. Kč
92 km Sociální pracovník/-ce (zástup... Město Jičín Jičín 20-30 tis. Kč
150 km Referent/-ka - sociální pracov... Město Nové Město nad M... Nové Město nad Metují 10-14 tis. Kč
152 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
152 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Pracovník v sociálních službác... Farní charita Lovosice Lovosice 15 tis. Kč
0 km Lékař Zdravotnická záchranná... Lovosice 55 tis. Kč
1 km Pracovník sociálních služeb Centrum sociální pomoc... Lovosice 15-22 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 14-22 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 15-25 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 15-25 tis. Kč
6 km Pracovník sociálních služeb Centrum sociální pomoc... Třebenice 14-21 tis. Kč
6 km Zdravotnický laborant - cytolo... MUDr. Milan Dušek Litoměřice 20-40 tis. Kč
6 km Pracovník v sociálních službác... Farní charita Litoměři... Litoměřice 15 tis. Kč
6 km Sociální pracovník Farní charita Litoměři... Litoměřice 19 tis. Kč