Zpět do nabídky

Referent/ka sociálně - právní ochrany

Firma
Město Česká Lípa, IČ: 00260428
Zobrazit další nabídky práce od Město Česká Lípa
Pracoviště
Městský úřad Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Česká Lípa

Profese
Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené) - Referent/ka sociálně - právní ochrany
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
19-28 tis. Kč

Kontakt
Zdenka, Břoušková, brouskova@mucl.cz, Zdenka Břoušková

Charakteristika pracovní pozice:
-zajišťování náhradní rodinné péče
-zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 18 810 do
28 320 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, zvláštní příplatek dle ust. § 129 zákoníku práce
Předpokládaný termín nástupu:dle dohody
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust.
§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
-znalost související legislativy
-komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
-výborná znalost práce s MS Office
-řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
-životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
-úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 31. 1. 2018 - 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Referentka / referent sociálně-právní ochrany" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.Najít další nabídky z Úřadu práce Česká Lípa

Nejbližší volná místa v této profesi

0 km Kurátor/kurátorka pro děti a m... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
0 km Referent/ka sociálně - právní ... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
34 km Pečovatel/ka Dětský domov a Školní ... Ústí nad Labem 19 tis. Kč
35 km Sociální pracovník nzdm Oblastní charita Ústí ... Ústí nad Labem 18-20 tis. Kč
35 km Sociální pracovník Oblastní charita Ústí ... Ústí nad Labem 19-20 tis. Kč
71 km Sociální pracovníci specialist... Střední škola, Základn... Praha 15-20 tis. Kč
65 km Sociální pracovník/-ce charitn... Oblastní charita Jičín Kopidlno 22 tis. Kč
87 km Poradci pro oběti trestné činn... Probační a mediační sl... Beroun 7 tis. Kč
64 km Sociální pracovník/pracovnice ... Oblastní charita Jičín Jičín 22 tis. Kč
129 km Vedoucí sociální pracovník Oblastní charita Havlí... Světlá nad Sázavou 22 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Veřejný opatrovník Město Česká Lípa Česká Lípa 17-26 tis. Kč
0 km Zubní lékař - stomatolog Mgr. Andrey Ivanov Česká Lípa 43-80 tis. Kč
1 km Specialista(ka) zdraví a dieto... Wow Factor, s.r.o. Česká Lípa 20-35 tis. Kč
0 km Vedoucí oddělení lékařské posu... ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍH... Česká Lípa 28-38 tis. Kč
1 km Pracovník/ce v sociálních služ... Farní charita Česká Lí... Česká Lípa 19-23 tis. Kč
1 km Klíčový pracovník, cpr - centr... Farní charita Česká Lí... Česká Lípa 21-23 tis. Kč
1 km Lékař/ka oftalmolog Premium Clinic Česká L... Česká Lípa 42 tis. Kč
1 km Zdravotní sestra Premium Clinic Česká L... Česká Lípa 21 tis. Kč
1 km Optometrista/tka Premium Clinic Česká L... Česká Lípa 29 tis. Kč
1 km Jednooborový psycholog / psych... Centrum intervenčních ... Česká Lípa 16-24 tis. Kč