Zpět do nabídky

Sociální pracovník/-ce (zástup za md a rd)

Firma
Město Jičín, IČ: 00271632
Zobrazit další nabídky práce od Město Jičín
Pracoviště
Město Jičín - Aris, 17. listopadu 16, Pražské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Jičín

Profese
Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-CE (ZÁSTUP ZA MD A RD)
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
20-30 tis. Kč

Kontakt
Ing., Rostislav, Vodák, +420 493 545 230, vodak@mujicin.cz, Ing. Rostislav Vodák

Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici: sociální pracovník/-ce

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené,
- platové zařazení dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (10. plat. třída),
- místo výkonu práce: správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností,
- dobré pracovní podmínky,
- vhodné i pro absolventy.

Předpoklady pro výkon funkce:
1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, je zdravotně i odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
2) odborná způsobilost dle § 110 odst. 4 zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách je:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (zák. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zák. č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zák.č.111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů).
Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získaná do 31. prosince 2016 podle § 110 odst. 4 písm. c) nebo d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, se považuje za splněnou i po tomto dni.
3) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
4) zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti v oblasti soc. zabezpečení a znalost cizího jazyka vítána.

Písemné přihlášky musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.

K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.

Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ NEJPOZDĚJI DO 24. ledna 2018.

Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo u vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, Ing. Rostislava Vodáka, na adrese Jičín, ul. 17.listopadu č. 16, tel. č. 493545230, e-mail vodak@mujicin.cz.Najít další nabídky z Úřadu práce Jičín

Nejbližší volná místa v této profesi

58 km Referent/-ka - sociální pracov... Město Nové Město nad M... Nové Město nad Metují 10-14 tis. Kč
60 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
60 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
64 km Veřejný opatrovník Město Česká Lípa Česká Lípa 17-26 tis. Kč
85 km Referent správního odobru - so... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBR... Praha 15 tis. Kč
92 km Sociální pracovnice /sociální ... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
92 km Sociální pracovnice / sociální... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
92 km Terénní sociální pracovnice/te... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
92 km Sociální pracovnice/sociální p... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
137 km Terénní sociální pracovník soc... Statutární město Chomu... Chomutov 19-28 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Referent/-ka odboru sociálních... Město Jičín Jičín 17-30 tis. Kč
0 km Specialista/-tka výživového po... Ing. Petr NĚMEC Jičín 15-25 tis. Kč
0 km Fyzioterapeut/-ka v sociálních... Apropo Jičín, o.p.s. Jičín 23-25 tis. Kč
1 km Lékař bez atestace (kromě obor... Oblastní nemocnice Jič... Jičín 25-40 tis. Kč
1 km Všeobecná sestra bez osvědčení Oblastní nemocnice Jič... Jičín 18 tis. Kč
1 km Porodní asistentka jičín Oblastní nemocnice Jič... Jičín 18 tis. Kč
1 km Nutriční terapeut-ka pro výživ... Oblastní nemocnice Jič... Jičín 22 tis. Kč
1 km Fyzioterapeut-ka Oblastní nemocnice Jič... Jičín 22 tis. Kč
1 km Fyzioterapeut/-ka bez osvědčen... Oblastní nemocnice Jič... Jičín 20 tis. Kč
1 km Všeobecná sestra bez osvědčení Oblastní nemocnice Jič... Jičín 18 tis. Kč