Zpět do nabídky

Sociální pracovnice / sociální pracovník s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka

Firma
Město Lovosice, IČ: 00263991
Zobrazit další nabídky práce od Město Lovosice
Pracoviště
Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2
Vyhledat další nabídky práce v okresu Litoměřice

Profese
Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy - sociální pracovnice / sociální pracovník s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
19-28 tis. Kč

Kontakt
Bc., Eva, Rudiková, +420 416 571 200, eva.rudikova@meulovo.cz, Bc. Eva Rudiková

Specifikace zaměření činnosti sociální pracovnice / sociálního pracovníka s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka:
" koordinace poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu; osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
" zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby,
" depistážní činnost (soustavné, cílené a včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením či jinou sociální událostí v jejich přirozeném sociálním prostředí),
" plnění úkolů vyplývající z povinnosti Městského úřadu Lovosice, včetně mimořádných akcí odboru.
Předpoklady:
" státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
" plná svéprávnost
" bezúhonnost
" zdravotní způsobilost
" odborná způsobilost
Požadavky:
" Vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách) nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
" řidičské oprávnění skupiny B
Dále výhodou:
" praxe v oboru
" zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činnosti v sociálních službách
Přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení, titul
" datum a místo narození
" státní příslušnost
" místo trvalého pobytu
" číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
" datum a podpis zájemce, kontaktní údaje (e-mail., telefon)
a přílohy:
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
" strukturovaný životopis
" motivační dopis
" výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce)
Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice, a to nejpozději do 25.01.2018.
Na obálce vyznačí:
"NEOTVÍRAT - výběrové řízení - sociální pracovnice/ sociální pracovník s agendou sociálního kurátora a terénního sociálního pracovníka".
Bližší informace poskytne kontaktní osoba.Najít další nabídky z Úřadu práce Litoměřice

Nejbližší volná místa v této profesi

0 km Sociální pracovnice /sociální ... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
0 km Terénní sociální pracovnice/te... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
0 km Sociální pracovnice/sociální p... Město Lovosice Lovosice 19-28 tis. Kč
39 km Veřejný opatrovník Město Česká Lípa Česká Lípa 17-26 tis. Kč
65 km Referent správního odobru - so... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBR... Praha 15 tis. Kč
46 km Terénní sociální pracovník soc... Statutární město Chomu... Chomutov 19-28 tis. Kč
92 km Sociální pracovník/-ce (zástup... Město Jičín Jičín 20-30 tis. Kč
150 km Referent/-ka - sociální pracov... Město Nové Město nad M... Nové Město nad Metují 10-14 tis. Kč
152 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč
152 km Referent/ka odboru sociálních ... Město Dobruška Dobruška 19-28 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Pracovník v sociálních službác... Farní charita Lovosice Lovosice 15 tis. Kč
0 km Lékař Zdravotnická záchranná... Lovosice 55 tis. Kč
1 km Pracovník sociálních služeb Centrum sociální pomoc... Lovosice 15-22 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 14-22 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 15-25 tis. Kč
3 km Pracovník sociálních služeb - ... Centrum sociální pomoc... Čížkovice 15-25 tis. Kč
6 km Pracovník sociálních služeb Centrum sociální pomoc... Třebenice 14-21 tis. Kč
6 km Zdravotnický laborant - cytolo... MUDr. Milan Dušek Litoměřice 20-40 tis. Kč
6 km Pracovník v sociálních službác... Farní charita Litoměři... Litoměřice 15 tis. Kč
6 km Sociální pracovník Farní charita Litoměři... Litoměřice 19 tis. Kč