Město Česká Lípa, IČ 00260428

Aktivní volná místa

Vedoucí / vedoucího oddělení s... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
Veřejný opatrovník Město Česká Lípa Česká Lípa 17-26 tis. Kč
Referent/ referentka územního ... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
Vedoucí / vedoucího oddělení "... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
Kurátor/kurátorka pro děti a m... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
Referent/ka sociálně - právní ... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
Referent/ka sociálně - právní ... Město Česká Lípa Česká Lípa 19-28 tis. Kč
Referent/ka územního rozhodová... Město Česká Lípa Česká Lípa 17-28 tis. Kč
Údržbář - řidič v odboru správ... Město Česká Lípa Česká Lípa 17 tis. Kč
Údržbář v odboru správy majetk... Město Česká Lípa Česká Lípa 17 tis. Kč

Vyřazená místa z databáze

Projektová manažerka/projektov... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 02.03.2017
Právník/právnička neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 02.04.2017
Vedoucí oddělení matriky neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 02.03.2017
Mzdová účetní/ mzdový účetní neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 29.04.2017
Referent/ka sociálně - právní ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 17.03.2017
Zkušební komisař/ka neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 17.03.2017
Referent/ka sociálně - právní ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 02.04.2017
Referent/ka sociálních služeb neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 08.04.2017
Pedagog volného času neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 09.04.2017
Zkušební komisařka / zkušební ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 12.04.2017
Referent/ka registrace neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 30.04.2017
Referentka/referent vodního ho... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 30.04.2017
Referentka/referent životního ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 30.04.2017
Referenti/ky sociálně - právní... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 30.04.2017
Vedoucí oddělení ochrany příro... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 25.04.2017
Investiční techničky/ investič... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 30.04.2017
Vedoucí oddělení ochrany příro... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 17.05.2017
Referent/ka přestupků v odboru... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 21.05.2017
Tisková/tiskový mluvčí v odbor... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 21.05.2017
Referent/referentka ochrany př... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 21.05.2017
Vedoucí oddělení matriky v odb... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 21.05.2017
Investiční techničky/ investič... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 28.05.2017
Kurátor/kurátorka pro děti a m... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 28.05.2017
Referent/ka sociálně - právní ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 28.05.2017
Veřejný opatrovník neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 28.05.2017
Referent/ka sociálních služeb neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 28.05.2017
Referent/ka rozvoje města neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 28.05.2017
Referent/ka řízení rozvojových... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 28.05.2017
Referent/ka technické správy m... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 31.05.2017
Vedoucí oddělení majetkového neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 31.05.2017
Vedoucí oddělení technického neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 31.05.2017
Asistenti prevence kriminality neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.06.2017
Referent/ka veřejných zakázek ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 31.05.2017
Projektová manažerka/projektov... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 07.06.2017
Vedoucí oddělení řízení proces... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 29.06.2017
Vedoucí oddělení personalistik... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 29.06.2017
Právník/právníčka neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.07.2017
Referent/ka sociálně-právní oc... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 24.06.2017
Vedoucí oddělení technického neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.07.2017
Vedoucí oddělení ochrany příro... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 17.06.2017
Strážník/strážník - čekatel neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.09.2017
Tisková/tiskový mluvčí v odbor... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.07.2017
Referent/referentka památkové ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 04.07.2017
Referent/ referentka silničníh... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 04.07.2017
Referent/ referentka silničníh... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 11.07.2017
Vedoucí oddělení ochrany příro... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 08.07.2017
Referent/ referentka vodního h... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 08.07.2017
Referent/ka zemědělství neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 11.07.2017
Účetní v odboru finančním neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 15.08.2017
Referentka/referent řízení roz... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.09.2017
Projektová manažerka/projektov... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.09.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 15.07.2017
Referent/ referentka sociálníc... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 15.07.2017
Vedoucí odboru sociálních věcí... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 20.07.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 23.07.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 23.07.2017
Právník / právnička v úseku ko... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 30.09.2017
Referent/ka ochrany zemědělské... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 03.08.2017
Referent/ka vnějších vztahů neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 03.08.2017
Vedoucí oddělení personalistik... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 08.08.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 05.08.2017
Referent/referentka památkové ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.09.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 12.08.2017
Vedoucí oddělení ochrany příro... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 12.08.2017
Vedoucí odboru sociálních věcí... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 24.08.2017
Vedoucí oddělení personalistik... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.09.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.09.2017
Referent/ka vnějších vztahů neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.09.2017
Investiční technik/ investiční... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.09.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 25.09.2017
Strážník/strážník - čekatel neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 31.12.2017
Referentka/referent řízení roz... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 01.11.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 10.10.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 10.10.2017
Vedoucí oddělení personalistik... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 10.10.2017
Matrikář - matrikářka neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 12.10.2017
Referent/ka údržby v odboru sp... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 02.11.2017
Údržbář v odboru správy majetk... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 22.11.2017
Údržbář - řidič v odboru správ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 22.11.2017
Vedoucí oddělení údržby v odbo... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 22.11.2017
Referent/ka osobních dokladů neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 19.10.2017
Referent/ka řidičských oprávně... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 19.10.2017
Kurátor/kurátorka pro děti a m... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 19.10.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 19.10.2017
Veřejný opatrovník neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 19.10.2017
Právník / právnička v úseku ko... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 31.12.2017
Vedoucí odboru sociálních věcí... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 16.11.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 02.11.2017
Investiční technik/ investiční... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 07.11.2017
Kurátor/kurátorka pro děti a m... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 16.11.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 16.11.2017
Kurátor/kurátorka pro děti a m... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 24.11.2017
Investiční techničky/ investič... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 30.11.2017
Referent/ka sociálně - právní ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 30.11.2017
Referent krizového řízení a bo... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 05.12.2017
Referent/ka přestupků v odboru... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 05.12.2017
Údržbář v odboru správy majetk... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 08.12.2017
Údržbář - řidič v odboru správ... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 08.12.2017
Kurátor/kurátorka pro děti a m... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 12.12.2017
Referent/ referentka sociálně-... neplatné Město Česká Lípa Česká Lípa 12.12.2017