AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost, IČ 25250213

Aktivní volná místa

Pekař, mísič, pečivář AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a... Bystré 15-18 tis. Kč
Ošetřovatelé skotu AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a... Bystré 18 tis. Kč
Mechanizace živočišné výroby AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a... Bystré 28 tis. Kč

Vyřazená místa z databáze

Ošetřovatelé skotu neplatné AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a... Bystré 03.06.2017
Řidič rozvozu pekárny neplatné AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a... Bystré 27.07.2017
Technik rostlinné výroby neplatné AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a... Bystré 27.07.2017
Traktorista neplatné AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a... Bystré 09.08.2017